مشکلات اتصال در لینوکس و روتر

آخرین ویرایش در 2024-02-28

این مقاله شما را در مسائل اتصال با لینوکس و نسخه های روتر X-VPN راهنمایی می کند.

مشکلات اتصال لینوکس

1. برای مشکلات مربوط به نصب، لطفا به چگونگی استفاده از X-VPN در لینوکس مراجعه کنید؟

2. اگر شما X-VPN را با موفقیت بر روی لینوکس نصب کرده‌اید اما قادر به اتصال موفقیت‌آمیز نیستید، لطفاً برای تشخیص شبکه و یافتن راه‌حل موردنظر با خدمات مشتریان آنلاین تماس بگیرید.

مشکلات اتصال روتر

1. برای مشکلات مربوط به نصب، لطفا به VPN برای روتر مراجعه کنید.

۲. اگر شما با موفقیت X-VPN را بر روی روتر خود نصب کرده اید، اما نمی توانید به طور موفقیت آمیز به آن متصل شوید:

مشکلات اتصال PPTP، L2TP: ما به شما پیشنهاد می‌دهیم از Openwrt یا OpenVPN برای اتصال استفاده کنید. اگر دستگاه شما Openwrt یا OpenVPN را پشتیبانی نمی‌کند، لطفاً مدل روتر و لاگ اتصال مسیردهی خود را به خدمات مشتری آنلاین ما ارسال کنید، و ما برای شما ترتیب می‌دهیم تا یک مهندس شبکه برای تشخیص از راه دور شبکه از طریق کامپیوتر برای شما انجام دهد.

مشکلات اتصال Openwrt یا OpenVPN: لطفاً مدل روتر و لاگ اتصال مسیردهی خود را به خدمات مشتری آنلاین ارسال کنید، و ما برای شما یک مهندس شبکه را برای انجام تشخیص شبکه از راه دور از طریق کامپیوتر تعیین خواهیم کرد.

توجه: برندها و مدل‌های مختلف روترها روش‌های متفاوتی برای پیدا کردن لاگ اتصال دارند، پیشنهاد می‌کنیم مطابق با این موضوع در وبسایت روتر جستجو کنید یا با خدمات مشتری سازنده روتر تماس بگیرید.

آیا این مقاله مفید بود؟

تشکر از بازخورد شما!

چرا این مقاله مفید نبود؟