• Blog
  • بیت کوین برای اولین بار بیش از ۲۱۰۰ دلار را تجاوز کرده است، چقدر درباره ارز دیجیتال می‌دانید؟

بیت کوین برای اولین بار بیش از ۲۱۰۰ دلار را تجاوز کرده است، چقدر درباره ارز دیجیتال می‌دانید؟

Oct 19, 2023   |   1 دقیقه
بیت کوین برای اولین بار بیش از ۲۱۰۰ دلار را تجاوز کرده است، چقدر درباره ارز دیجیتال می‌دانید؟